Breadcrumb

Политика на приватност

Политика на приватност

Заштита на лични податоци

Заштита на лични податоци 

Месер Вардар Техногас ДООЕЛ Скопје го охрабрува почитувањето на основните човекови права и посветува особено внимание за заштита и обработка на личните податоци. 
За да ја спроведе својата посветеност Месер Вардар Техногас строго ги почитува сите важечки закони и гарантира дека личните податоци кои се собираат и обработуваат за одредени цели, се во согласност со принципот на минимизирање на податоците и гарантира дека личните податоци ќе се чуваат само временскиот период потребен за да се постигне целта за која биле собрани. 
Нашата политика се однесува на сите лица кои ни поднесуваат лични информации, Вработените во Месер Вардар Техногас, кандидатите за работа, клиенти, соработници итн.
Согласно Законот за заштита на лични податоци Месер Вардар Техногас Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени или споделени со друго трето правно/физичко лице.