Breadcrumb

Месер во Македонија

МЕСЕР ВО МАКЕДОНИЈА

Локација -Историја - Производи и услуги - Part of the Messer Group

ЛОКАЦИЈА

Седиштето на Месер Вардар Техногас се наоѓа во Скопје – Источна индустриска зона б.б. 1040, Маџари. 

Имаме продажни места ширум Македонија - во Куманово, Крива Паланка, Штип, Струмица, Гевгелија, Велес, Кавадарци, Прилеп, Битола, Охрид, Гостивар и Тетово.

ИСТОРИЈА

MESSER е име на компанија кое веќе 120 год. се поврзува со индустриски гасови. Messer Group произведува и ги снабдува своите купувачи со кислород, азот, аргон, јаглеродендиоксид, водород, хелиум, инертни гасови за заварување, специјални гасови, гасови за медицинска употреба како и широк спектар на гасни смеши.
Месер Вардар Техногас е формирана 1997 год. како 100% германски капитал. Месер Вардар Техногас
произведува и полни јаглероден диоксид, произведува сув мраз, располага со  полнилница за кислород, аргон, азот и гасни смеши и фреон.  Ги снабдува своите купувачи со специјални гасови, гасови за медицинска употреба како и опрема за истите.  Производите и знаењето на стучните лица од  Месер се во служба на Вашиот успех.

Месер Вардар Техногас посветува големо внимание на безбедноста, здравјето, квалитетот на производите и заштита на животната средина. Има воведено систем за управување со квалитет и систем за управување со животната средина, систем за безбедност  (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001:2018) како и систем за управување со безбедност на храна според барањата на FSSC 22000:2010).

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Колку што е голем изборот на гасови, исто толку е широк спектарот на индустриски гранки кои ги употребуваат гасовите и ги користат предностите на  нивната специфична употреба и знаењето на вработените во Messer. Некои од областите во кои се употребуваат гасовите се: металната индустрија и индустрија за челик, хемиската индустрија, прехранбената индустрија, фармацијата, автомобилската и електро индустријата, медицината, технологиите за истражување и заштита на животната средина.

Месеровите стручни лица имаат знаење што им е потребно за да проектираат инсталации и можат да ви го дадат вистинскиот совет за потребната соодветна опрема. Можете исто така да побарате од експертите на Месер за комерцијални услови за да се осигурате дека вашите инсталации се во согласност со квалитетот и законските услови.

PART OF THE MESSER GROUP

 

 https://www.messer.rs/documents/82279/1634130/Messer_Claim_CMYK.jpg/a05d0b99-5bec-22e1-305d-024f15f3eda8?t=1510665337597

 

Messer е најголемо фамилијарно претпријатие специјализирано за производство на технички, медицински и специјални гасови.

 

 

https://corporate.messergroup.com/documents/2227965/0/1-SpectronGaslogo-400.png/8882f491-46c1-93a9-23e2-f4db7c5fa94f?t=1593769995460&imagePreview=1

 

Spectron Gas Control Systems веќе 60 години произведува опрема за правилна и безбедна употреба на гасовите, развивајќи различни иновативни решенија за голем број стандардни примени, како и специјални решенија за специфични барања.  

 

https://corporate.messergroup.com/documents/2227965/0/Messer+cutting+systems+logo.png/9de71c86-3876-ed2c-78a1-3de54a6c2b8f?t=1593770043837&imagePreview=1

 

Messer Cutting Systems е производител на опрема за гасно-пламено сечење и заварување, како и опрема за снабдување со технички гасови.

 

 

https://www.messer.rs/documents/82279/1647962/BIT_web.jpg/6c12a80b-43e8-7e67-975a-825e50db2b80?t=1511508185593

BIT Analytical Instruments е компанија специјализирана за изработка на прецизни медицински инструменти

Дистрибутивни центри

Дистрибутивни центри

Дистрибутивни центри во Ваша близина – опција за превземање или испорака – Опрема „совршен спој“- Опции за нарачки - Безбедносни аспекти