Breadcrumb

Гасови за прехранбена индустрија

Гасови за прехранбена индустрија

Гасови со квалитет за прехранбена индустрија - Messer GOURMET серии - Области на примена - Услуги - Комерцијални понуди - Каде да најдам

ЗАГАРАНТИРАНА СВЕЖИНА И КВАЛИТЕТ

Долготраен квалитет, визуелна привлечност, брилијантна свежина - гасовите извршуваат различни задачи во прехранбената индустрија. Главната цел на нивната примена е да се одржи постoечкиот квалитет на производот. Ова значи дека гасовите често се користат во фаза на производство. Нивната типична примена вклучува замрзнување и пакување, ладење при мешање и карбонизација на пијалоци.

Месер постојано развива нови примени за прехранбената индустрија. Еден пример е Variomix®, кој се користи за брзо и точно контролирање на температурата на производот за време на процесот на мешање; Друг пример е VarioSol®, кој се користи за производство на производи во прав, или “Siber System”, флексибилен и иновативен систем за ладење при транспорт кој се користи за да се обезбеди континуиран ладен ланец за свежа и замрзната храна.

Gourmet е името со кое Месер обезбедува чисти гасови и гасни мешавини  за прехранбената индустрија. Овие гасови ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет и ги исполнуваат сите Eвропски законодавства за храна и сите барања на  HACCP.

МESSER GOURMET  ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ

За повеќе информации за избрани производи, проверете ги нашите технички спецификации:

Gourmet C Carbon dioxide

Gourmet N Nitrogen

Gourmet O Oxygen

Gourmet A Argon

Gourmet N80
80% Nitrogen
20% Carbon dioxide

Gourmet N70
70% Nitrogen
30% Carbon dioxide

Gourmet O70
70% Oxygen
30% Carbon dioxide

Gourmet N50
50% Nitrogen
50% Carbon dioxide

Gourmet L Nitrous oxide

Gourmet He Helium

Gourmet H Hydrogen

Asset Publisher

Технологија на примени

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРИМЕНА НА ГАСОВИТЕ

Продуктивност, производство и еколошко подобрување со гасови, експертиза и know how, onsite-треилери, истражување и развој, комерцијални понуди

Download Files Portlet

Invitation to download

Please select the leaflets that you would like to download.

Download selection

Asset Publisher

— 12 Items per Page
Showing 1 - 12 of 40 results.