Услуги

Услуга

е-Услуги - Услуги за одржување - Информации за производот - Консалтинг за примена на гас - Обука за безбедност – Технолошки тестирања на лице место - In house истражувања

Без разлика дали станува збор за поедноставен процес на набавка, администрација без хартија, барање до најблискиот дистрибутивен центар снабдување со гас, транспарентност на распоредот за испорака, спецификациите на производите, транспортот и безбедноста на ракување, одржувањето на инсталацијата за снабдување со гас или општите проблеми и совети за гасови, Месер ви обезбедува дигитална услуга, обука или разговор за да ви помогне да ги решите проблемите.
Преземете ја брошурата подолу или контактирајте не преку  online -формуларот или  јавитени се по телефон за да разговарате со одговорно лице во Messer.

ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГАСОВИ    


Постојат неколку предности за одржување на вашите инсталации:
• Интервенција од професионален техничар кој е обучен и овластен да ја контролира и одржува специфичната опрема за гас.
• Можно учество, значи обука, на претставникот на купувачот за време на интервенцијата
• Контрола на оперативните и безбедносните услови на опремата инсталирана во вашиот објект, во Ваша сопственост или сопственост на Messer (детален извештај за интервенција)
Во случај на неправилности и / или неисправни делови, консултација и калкулација на планираните работи и трошоците за интервенција
• Верификација на усогласеноста со законските и регулаторните одредби во врска со употребата на опрема под притисок
• Совети и препораки за да се осигура  безбедноста на операторите и потенцијалните посетители
• Подобра контрола на трошоците поврзани со дефект и неправилно работење на опремата.
Побарајте флаер или разговор со стручно лице (копчиња за соодветни страници)

ОБУКА: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ГАСОВИ И БЕЗБЕДНО РАКУВАЊЕ СО НИВ  


Сите гасови можат да бидат потенцијално опасни. За Месер за време на ракувањето со нашите гасови, многу е важна безбедносна гаранција за сите фактори, клиенти, вработени, деловни партнери и даватели на услуги.
Поради тоа Месер им нуди на своите клиенти обуки за безбедно ракување со гасови за да се запознаат со главните ризици и мерки за превенција.
Зависно од барањата на клиентите се нудат различни модули, прилагодени на различни врсти примени на нашите гасовии во сите сектори на делување. Пример за такви пакети се:
•    Индустриски гасови – ракување и безбедност 
•    Индустриски гасови - ракување, безбедност и примени
•    • Течен азот во мобилни резервоари  - ракување, безбедност и примени
•    • Гасови во прехранбената индустрија - ракување, безбедност и примени
•    • Сув мраз - безбедност при производство, ракување и транспорт
•    • Специјални гасови и стандардни мешавини на гас - ракување, безбедност и примена

Побарајте флаер или разговор со стручно лице ( gumbi (копчиња) за соодветни страници)

БЕЗБЕДНОСНО - ТЕХНИЧКИ ЛИСТОВИ


На овој линк можете да ги најдете сите безбедносно-технички листови. Ако имате пристап до нашата е-услуга за нарачка, можете веднаш да пристапите до безбедносните листови за производи што сте ги нарачале. Исто Ви ви помага во случај кога веќе не можете да ги пронајдете безбедносните листови  што се испорачани кога прв пат е доставен производот.

Побарајте флаер или разговор со стручно лице e-(gumbi  за соодветни страници)

Е-УСЛУГИ: ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕДНОСТАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Месеровите  Е-услуги го прават вашиот бизнис многу полесен - преку Интернет, како апликација или како персонализирана е-пошта. Е-услугите ви овозможуваат да го забрзате процесот на набавка, полесно да управувате со залихите на гасови и да го скратите пребарувањето за гасови и технологии за гас. Сето ова можете да го направите без разлика дали сте во канцеларија или на пат. Други придобивки од Messer E-услугите: Помагате во намалувањето на трошоците и заштитата на животната средина бидејќи не користите хартија. За време на развојот на е-услугите, јасна функционалност и интуитивно дејство беа особено важни за нас. Покрај тоа, ние постојано ги слушаме вашите специфични желби и гарантираме дека е-услугите што ги нудиме се прилагодени на вашите потреби. Овие услуги ви се достапни како самостојна апликација, на нашата веб-страница или преку интерфејсот за планирање за размена на податоци Messer (EDI).
Побарајте флаер или разговор со стручно лице e-(gumbi  за соодветни страници))


ТЕЛЕМЕТРИЈА И РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ 

Нашите клиенти можат да сметаат на услуги што се прилагодени на нивните потреби и секојдневно користење на гас. За таа цел, ние нудиме опција за телеметрија.
Тоа е комплетна услуга што овозможува:
• Управување со залихи и спречување на ризици од дефект
• Следење и анализа на потрошувачката
• Технички надзор на Месеровата опрема, инсталирана на локацијата на клиентот

Телеметријата е прилагодена на:
•    Криогени резервоари со течност – втечнети гасови
•    Полнлници за боци и садови за компримирани гасови  
Побарајте флаер или разговор со стручно лице e-(gumbi  за соодветни страници))

РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ 


Pored telemetrije Messer također nudi rješenje za upravljanje zalihama boca. To je moguće zahvaljujući činjenici da se sve boce prate pomoću sustava BABEL (ubrzanje poslovanja na bazi elektroničkog označavanja). Sistem za praćenje boca za kupce pod imenom e-CCTS pruža sljedeće prednosti : 

Покрај телеметријата, Месер нуди и решение за управување со залихите со боци. Ова е можно благодарение на фактот дека сите боци се следат со помош на системот BABEL (забрзување на работењето со електронско обележување). Системот за следење на боци на потрошувачисо име  е-CCTS ги има следните предности:
•    едноставно користење 
• Комплетно следење на амбалажата со баркодови
• Приказ на залиха по локација и можност за менување на минималните и максималните залихи 
• Можност за  следење на садови под притисок (за асортиманот на  Gourmet- гасови и медицински гасови)
• Преглед за движењето на амбалажата и празната амбалажа
• Можност за за контрола на движењетона боците  (испорака на полна  амбалажа и враќање на празната амбалажа) и датум на испитување на амбалажата
• Преглед на временски период  на задржување на амбалажата на локацијата (изразен во денови)
• Создавање на структура на  склад, на корисници и клиенти
Побарајте флаер или разговор со стручно лице e-(gumbi  за соодветни страници)

MYLAB :  МЕНАЏИРАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ 

Пристапете и преземете сертификати за анализа на Интернет и управувајте со датумите на истекување на сертификати за мешавина од гас. Едноставно решение за професионална лабораторија.

Побарајте флаер или разговор со стручно лице e-(gumbi  за соодветни страници))

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ 

Messer нуди можност за испорака на производи од целосен асортиман низ целата земја. Во случај на итна потреба од наши производи, Месер исто така ви обезбедува брзо решение, но доколку сакате сами да го подигнете производот, и сакате да знаете каде е најблискиот дистрибутивен  центар, Messer ви нуди online опција да пронајдете дистрибутивен центар или апликација со навигација кога сте во движење.

За повеќе информации, кликнете на една од линковите подолу или одете на веб-страницата за пребарување на дистрибутивниот центар или кликнете на линкот  за пристап до апликацијата.


НАШИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА СМАРТФОНИ – ЗАНЕЊЕ ЗА ГАСОВИТЕ КОЕ СЕКОГАШ ГО НОСИТЕ СО СЕБЕ 


Messer нуди најразлични апликации преку кои можете да најдете информации релевантни за гасовите и нивната примена. Доколку сте заинтересирани за заварување, можеби ве интересира стандардот ISO 6947, калкулатор на проток, избор на гас и други релевантни информации. За лабораториски примени, нашата апликација за избор на опрема ви овозможува брзо да ја пронајдете вистинската опрема. Еве само неколку наши решенијja.


За повеќе информации, кликнете на една од подолунаведените линкови  врските за да пристапите до Apps store или до нашиот флаер со информации за горенаведеното
 

Месер во Македонија