Опрема

Гасови до местото на користење – Месер нуди решенија

Систем за централно снабдување со гасови – совршена поврзана опрема за гасови – одржување на системот– законски барања – совети – обука –комерцијални понуди

Месер во Македонија

МЕСЕР ВО МАКЕДОНИЈА

Локација -Историја - Производи и услуги - Part of the Messer Group