Breadcrumb

Објавување на веб страна

Добрeдојдовте на нашата веб страна 

Asset Publisher

null Политика за квалитет и безбедност на производот

Политика за квалитет

 • Daniela Dankovic
 • -
 • Sep 07, 2020
 • -

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОД

                                                                                                  

Наше мото:

“ЈА СЛЕДИМЕ САМО, И САМО ТРАЕКТОРИЈАТА КОЈА ЈА ТРАСИРА КУПУВАЧОТ”

Бизнис цел на Мессер Вардар Техногас, е:

“ДА БИДЕМЕ СЕКОГАШ ЧЕКОР НАПРЕД, ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧКИ, МЕДИЦИНСКИ И СПЕЦИЈАЛНИ ГАСОВИ, СЛЕДЕЈЌИ ГИ РАЗВОЈНИТЕ ТРЕНДОВИ НА ПАЗАРОТ И СТРЕМЕЈЌИ СЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ НАЈДОБРОТО- НЕ ПРВИ, НО ЕДИНСТВЕНИ”

Потврда на успешното оржување на Системот за управување со квалитет и Системот за безбедност на храна, се темелат на следново:

 • Стручното оспособување на нашиот персонал, за производството на  квалитетен и безбеден производ,
 • Мотивирање на вработените и подигнување на нивото на тимското работење,
 • Почитување на желбите и потребите на нашите купувачи,
 • Производство на високо квалитетен и безбеден производ, кој е основа за производство на квалитетна и безбедна храна која ги задоволува потребите на потрошувачите,
 • Постојано подобрување на системот за управување со квалитет и безбедност на производот,
 • Грижа за работната средина со имплементација на принципите на добра хигиенска пракса-ДХП и добра производна пракса-ДПП,
 • Грижа за животната средина во и надвор од компанијата,
 • Реализација на производство на безбеден производ засновано на исполнување на меѓународни законски прописи, стандарди, ЕУ директиви, регулативи и сл.,
 • Подигање на конкурентската предност на пазарот, со континуирано иновирање на нови производи,
 • Беспрекорна грижа и контрола на квалитетот на суровината, контрола на производот во текот на производството и контрола при испорака на производот,
 • Изведување на интерни проверки на системот за управување со квалитет и безбедност на храна,
 • Примена на современа технолошка опрема и современи технолошки постапки,
 • Планирање на финансиските средства за одржување на системот за управување со квалитет ISO 9001:2015, системот за управување со заштита на жиотна средина ISO 14001:2015 Системот за управување со безбедност на храна FSSC 22000 rev. 4.1 и HACCP системот.

Asset Publisher

Messer promition video

Form

Basic form

contact information
shopregister.error
Со оваа изјава ја прифаќам политиката за заштита на лични податоци на Messer Group. Изјавата може да се повлече во секое време.