Breadcrumb

Јаглероден диоксид

јаглерод диоксид

Што е јаглерод диоксид - јаглерод диоксид во боци - течен јаглерод диоксид - сув мраз (јаглерод диоксид во цврста агрегатна состојба) – технологија на примена со јаглерод диоксид - набавка на јаглерод диоксид

Јаглероден диоксид - CO2 


Јаглерод диоксид, или едноставно CO2, е хемиска неорганска врска помеѓу јаглеродот и кислородот. Се појавува при процесите на согорување и оксидација во природата. Јаглерод диоксид е откриен во 18 век од Јан Баптиста ван Хелмонт од Брисел. Јаглерод диоксидот е присутен во воздухот на ниво од 415 ppm (делови на милион) во 2019 година. Ова мало ниво на јаглерод диоксид е гарант дека земјата може да ја одржи својата содржина на топлина. Сепак зголемување на пр. 4000 ppm би нè вратиле на нивоата на геолошкиот камбриски период (пред 500 милиони години) кога температурите го оневозможувале животот како што го знаеме сега. Утврдување на прифатливо ниво и дефинирање на мерките што треба да се преземат за да се ограничи концентрацијата на јаглерод диоксид е дебатата во врска со „климатските промени“ што тековно се одвиваат.


КОНВЕНЦИИ ЗА НОМЕКЛАТУРА НА КВАЛИТЕТ НА ЈАГЛЕРОДНИОТ ДИОКСИД НА ПР.ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 2.5


Квалитетот на гасот се изразува во број на деветки во чистотата. Кога ќе видите јаглерод диоксид 2,5, или кој било друг број по името на гасот, тој ја искажува чистотата, кога првиот број го претставува бројот на 9 во чистотата а бројот по точката последната цифра во чистотата. Јаглерод диоксидот 4.0 е, според тоа, 99,99% чист гас. Останатите компоненти се наведени во техничкиот лист со податоци за гасот. Ова не води до друг важен аспект на квалитетот: бидејќи јаглерод диоксидот исто така често се користи во апликациите за храна, преостанатите компоненти не можат да бидат токсични или да мирисаат. Затоа, јаглеродниот диоксид за примена во храна понекогаш се нарекува „FOOD GRADE“(погоден за употреба во храна)  бидејќи производните процеси и синџирот на снабдување се дизајнирани на таков начин што FOOD GRADE квалитетот може да гарантира до моментот на употреба. Во Messer го нарекуваме нашиот FOOD GRADE јаглероден диоксид GOURMET C, при што GOURMET означува квалитетни гасови за храна, а C е од јаглероден диоксид. (CO2)


ПРИМЕНИ НА ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 


Инертност: јаглерод диоксидот нуди предност што не реагира со други гасови при пониски температури. Заменувањето на кислородот со јаглерод диоксид во воздухот, ќе ја намали запаливоста на запалива содржина во околината. Така, може да се избегне опасност од пожар ако содржината на кислород е намалена за неколку проценти и се замени со јаглероден диоксид. Ова се применува во складирање на прехранбени производи и во поголеми размери во металуршки и хемиски процеси.
Заварување и преработка на метали: на повисоки температури (види Будоар рамнотежа), CO2 исто така формира СО (јаглерод моноксид), компонента што може да реагира со металната површина. Ова главно се користи во обработка и производство на метали. C во СО се сместува во металот и ги менува површинските својства на металот. Голема употреба на овој ефект се прави во заварувањето и во обработката на метали (а исто така и во хемијата).
Гаснење: зголемената количина на CO2 во воздухот го прави вашето срце побрзо да чука. Тоа е причината зошто јаглерод диоксидот често се користи како гас за гаснење на пожар, бидејќи им овозможува на луѓето во опожарена средина да повлечат повеќе кислород од воздухот. Дали исто така знаевте дека СО2 има сличен ефект врз кожата како ботоксот? (Само што трае многу пократко.)
Сув мраз: под атмосферски притисок, јаглерод диоксидот не е течен. Веднаш станува цврст (сув мраз). Овој ефект се користи, меѓу другото, за да се извлечат лековити компоненти од билки.
Капацитет за замрзнување: гасниот јаглероден диоксид се чува под притисок во боца и таму ја задржува својата течна форма. Течноста во боцата со гас може да се користи или како гас или како течност. Кога јаглерод диоксидот излегува од боцата во течна форма, тој веднаш се претвора во сув мраз. Овој капацитет за ладење може да се користи за моментално замрзнување на храна, контролирано ладење на хемиски процеси и за производство на лекови. Постојат многу други добри апликации на ова ладење што не оставаат никаква трага. Тоа е затоа што сувиот мраз испарува и се враќа во својата природна средина, воздухот. Се користи за намалување на бакарни и метални цевки во санитарни инсталации, па дури и за замрзнување на водата во цевките. На овој начин може да се одржи грејна инсталација без да се исцеди водата од цевките.

СВОЈСТВА НА ЈАГЛЕРОДНИОТ ДИОКСИД    


За повеќе информации за својствата, како и лесен калкулатор за конвертирање помеѓу единиците, Messer ја предлага својата апликација или во Apple Store или Android Play
БОЦИ ЗА CO2
Има боци за гас во различни големини и со различни притисоци. Во зависност од видот на гасот во боцата, "рамото" на боцата има различна боја, која е стандардизирана според европскиот стандард EN 1089-3. Во случајот на јаглероден диоксид  тоа е сиво. Преглед на различните бои на боците со гас може да се најде овде.
Притисокот во боцата со јаглероден диоксид е создаден од природната рамнотежа помеѓу течноста во боцата и околината: притисокот на гасот ја задржува течноста на дното на боцата и гасот се ослободува кога ќе ја отворите вентилот на боцата. Ако испуштите премногу гас, притисокот на гасот ќе се намали бидејќи течноста не може да испари доволно брзо. Тоа е причината зошто СО2 боците понекогаш се опремени со елемент за греење (или можете да го купите). Како и сите боци, нашите боци со гас се третираат одвнатре, се сушат и хемиски стануваат неактивни. На овој начин можеме да гарантираме оптимална чистота и да избегнеме нашите клиенти или нашите вработени да бидат изложени на одредени ризици затоа што боците за гас не биле третирани правилно од претходниот корисник. Боците со јаглероден диоксид мора да останат суви одвнатре, во спротивно може да кородираат. Затоа, овие боци се испитуваат на секои 5 години, наместо во пропишаниот период од 10 години.

ДОБИВАЊЕ НА СУВ МРАЗ ОД CO2-БОЦА


Ако ја претпочитате течната форма, боците може да се опремат со „сонда“. Течноста потоа се турка нагоре од страна на гасот преку сондата што се протега на дното на боцата. Течниот CO2 тогаш се претвора во сув мраз. Црево со продолжение(млазница) обично е прикачено на конектор со боцата за да се дистрибуира сувиот мраз. За да бидете сигурни, прочитајте ги упатствата за безбедност! Постојат опасности поврзани со ниската температура на сувиот мраз и притисокот што се ослободува.

ПРИМЕНА НА СУВИОТ МРАЗ


За повеќе информации за применувањето на сувиот мраз и каде да набавите поголема количина сув мраз (наместо да го извадите од боца со сонда), прочитајте на соодветната страница на оваа веб страна.

ТЕЧЕН ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ВО КАНИСТРИ – ТЕЧЕН ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ВО КРИОГЕНИ РЕЗЕРВОАРИ 


Ние исто така нудиме јаглерод диоксид во течна форма за големи потрошувачи. Имаме широк спектар на резервоари за складирање со различни капацитети.
За да се задржи температурата на течниот јаглерод диоксид на ниско ниво, јаглеродниот диоксидот мора да се чува во криогени контејнери. Можете да ги купите или изнајмувате овие криогени контејнери (канистри или преносени садови за течност (PLC), криогеничен резервоар или mini-bulk (мали резервоари со течен гас ). Поради екстремно ниските температури, мора строго да се почитуваат регулативите за безбедност. На пример, се препорачува да носите криогени заштитни ракавици или други специјални заштитни ракавици. 

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТОВИ И ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 


За повеќе информации, прочитајте на нашиот Пребарувач на производи на оваа веб страна.

КУПУВАЊЕ НА БОЦИ СО CO2


Можете да купите јаглерод диоксид на едно од нашите дистрибуциски места во Вашата земја. Повеќето клиенти ги нарачуваат боцит преку интернет или по телефон. Во зависност од местото на дистрибуција, можете да ги подигнете боците или да Ви ги доставиме. Јавете ни се за повеќе информации за опциите за испорака.

Дистрибутивни центри

Дистрибутивни центри

Дистрибутивни центри во Ваша близина – опција за превземање или испорака – Опрема „совршен спој“- Опции за нарачки - Безбедносни аспекти

Asset Publisher

Asset Publisher

Agri- and Aquaculture

Chemistry

Construction

Electronics

Food & Beverages